M

IDEE WYCHOWAWCZE

SASKIEJ SZKOŁY REALNEJ

Kiedy tworzyliśmy Saską Szkołę Realną przyświecały nam idee wychowawcze i wspólne wartości. Chcemy by stały się one wspólne naszym nauczycielom, pracownikom, uczniom i ich rodzicom.

To, co nam przyświeca i co stanowi podstawę naszego programu wychowawczego:

  1. Stawiamy na współpracę. Interesuje nas działanie w grupie i dla grupy, a nie rywalizacja między naszymi uczniami.

  2. Najważniejsze są dla nas szacunek, poszanowanie godności i praw każdego człowieka. Chcemy aby nasi uczniowie nie tylko zdobywali wiedzę i świat, ale także uczestniczyli w działaniach organizacji pozarządowych niosących pomoc, wsparcie i obronę wszystkim potrzebującym, niezależnie od ich narodowości, rasy, wyznawanej wiary i przekonań.

  3. Jesteśmy otwarci, dlatego wśród naszych uczniów są ludzie bardzo zdolni i tacy, którzy wymagają pomocy. Dajemy szansę tym, którzy z różnych względów społecznych, kulturowych lub po prostu zdrowotnych nie mają łatwego startu.

  4. Naszym celem obok przekazywania dobrej, rzetelnej i praktycznej wiedzy potrzebnej we współczesnym świecie jest kształtowanie w naszych uczniach postawy pełnej życzliwości, tolerancji i wrażliwości wobec drugiego człowieka. Zachęcamy uczniów do uczestnictwa w akcjach charytatywnych i wolontariacie, do podejmowania konkretnych działań na rzecz osób potrzebujących, i słabszych. Pragniemy wpoić uczniom przekonanie, że kto dużo otrzymał na starcie, ma obowiązek myśleć o tych, którzy mieli od niego mniej szczęścia.

  5. W naszej szkole obowiązują demokratyczne zasady funkcjonowania. Przygotowują one naszych uczniów do życia w społeczeństwie demokratycznym, do skutecznej współpracy i do działania na rzecz wspólnego dobra. Uczą odpowiedzialności
    i trudnej sztuki kompromisu, a także tłumaczą, że demokracja to umiejętność przestrzegania wspólnie ustanowionego prawa.

  6. Stawiamy na kształtowanie w uczniach umiejętności samodzielnego działania, niezależnego myślenia i odpowiedzialności za własny rozwój. W naszej szkole traktujemy siebie nawzajem po partnersku, pozostawiamy uczniom dużo swobody, a jednocześnie stawiamy przed nimi poważne wymagania. Chcemy, żeby nasi uczniowie wykorzystali to do rozwoju swoich zainteresowań i uzdolnień.

Jeśli te wartości są bliskie Tobie, z pewnością znajdziesz w Saskiej Szkole Realnej swoje miejsce – jako pracownik, nauczyciel, uczeń i rodzic.