M
Zapisz się na egzamin do SSR  

DOŁĄCZ
DO NAS

CZYTAJ WIĘCEJ

WIĘCEJ NIŻ SZKOŁA

Rozwijamy kompetencje, które często są pomijane w tradycyjnym systemie edukacji, dzięki czemu będziecie lepiej radzić sobie w pracy i dorosłym życiu.

AKTYWIZUJĄCE SKUTECZNE METODY PRACY

DEMOKRACJA – TOLERANCJA – WZAJEMNY SZACUNEK

AUTORSKIE PROGRAMY NAUKI JĘZYKÓW ORAZ POZNAWANIA INNYCH KULTUR

DOGODNA
LOKALIZACJA

ZAWODY PRZYSZŁOŚCI - SPECJALIZACJE

DOBRE SAMOPOCZUCIE UCZNIÓW ORAZ NAUCZYCIELI, WSPARCIE, DOBRA ATMOSFERA

WSPARCIE
W WYBORZE
I REALIZACJI ŚCIEŻKI ŻYCIOWEJ

KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI

KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI

Stawiamy na kompetencje, które często są pomijane w tradycyjnym systemie edukacji. Dzięki temu młodzi ludzie będą dobrze radzić sobie w życiu - zarówno w szkole, w pracy, jak i w życiu prywatnym - ponadto będą umieli czerpać satysfakcję z tego, co robią.

Program szkoły jest opracowany tak, aby rozwijać:

Uczymy, jak się uczyć poprzez warsztaty, tutoring oraz ciągłe wsparcie nauczycieli.

Nasi uczniowie nabywają biegłości w technologiach cyfrowych, rozwijają dobrą praktyczną znajomość języków obcych oraz poznają podstawy prawa, które każdemu są potrzebne.

Uczymy, jak założyć swoją firmę, przygotować portfolio i CV.

Uczymy sprawczości, samoświadomości.

Kształtujemy młodych ludzi odpowiedzialnych za siebie i swoje otoczenie.

Towarzyszymy naszym uczniom w poszukiwaniu swojej drogi: edukacyjnej, zawodowej i życiowej oraz wspieramy w podejmowaniu mądrych decyzji o swojej przyszłości.

Uczymy radzić sobie z porażkami.

Nasi uczniowie mają silną motywację do działania, między innymi dzięki dobrym relacjom z nauczycielami i kolegami.

Czerpią satysfakcję z realizacji ambitnych wyzwań, nie koncentrując się na współzawodnictwie.

AKTYWIZUJĄCE SKUTECZNE METODY PRACY

Pracujemy interdyscyplinarnie, łącząc wiedzę z różnych dziedzin zarówno na zajęciach, jak i realizując liczne projekty.

Realizujemy podstawę programową oraz program specjalizacji na warsztatach, badaniach, projektach wyjazdowych.

Pracujemy w terenie, współpracujemy z różnymi firmami i instytucjami, korzystając z materiałów, infrastruktury oraz wiedzy praktyków w różnych dziedzinach, wdrażając teorię w praktykę oraz poznając jej zastosowania. Dzięki temu nasza młodzież jest bardziej zmotywowana do pracy, ponieważ może sama przekonać się, po co się czegoś uczymy.

Również na zajęciach w szkole uczymy się przez eksperymenty, działanie, badania, dyskusje.

Zmuszamy do myślenia i poszukiwania rozwiązań.

Każdy uczeń realizuje w ramach programu staż w firmie, instytucji lub organizacji.

Organizujemy debaty oksfordzkie i uczymy, jak debatować i argumentować.

Spotykamy się z fascynującymi, inspirującymi ludźmi – specjalistami i osobowościami w swoich dziedzinach.

DEMOKRACJA – TOLERANCJA – WZAJEMNY SZACUNEK

Podstawą naszej organizacji jest demokracja, dzięki której cała społeczność współtworzy szkołę i ma realny wpływ zarówno na sprawy bieżące, jak i na kierunki jej rozwoju.

Budujemy naszą szkołę na bazie wzajemnego szacunku i szeroko rozumianej tolerancji dla siebie nawzajem, dla odmiennych charakterów, temperamentów, różnych kultur i narodowości, różnych religii, różnych światopoglądów i orientacji seksualnych.  Cenimy sobie wolność, ale dbamy o to, aby nasza wolność nie naruszała wolności drugiej osoby.

WSPARCIE W WYBORZE I REALIZACJI ŚCIEŻKI ŻYCIOWEJ

Przygotowujemy naszych przyszłych absolwentów do realizacji swoich marzeń po zakończeniu szkoły:  wspieramy w podjęciu działalności zawodowej lub w wyborze i przygotowaniu się do wymarzonych studiów tych uczniów, którzy zdecydują się wybrać taką ścieżkę.

AKTYWNE AUTORSKIE PROGRAMY NAUKI JĘZYKÓW ORAZ POZNAWANIA INNYCH KULTUR

Nauka z zastosowaniem aktywnych i najnowszych metod podążających za rozwojem języka.  Programy nauki języków obejmują wyjazdy zagraniczne wyjazdy językowe i projekty kulturalne, społeczne i edukacyjne realizowane z młodzieżą ze szkół z innych krajów.

DOBRE SAMOPOCZUCIE UCZNIÓW ORAZ NAUCZYCIELI, WSPARCIE, DOBRA ATMOSFERA STWARZAJĄCA WARUNKI DO SKUTECZNEJ NAUKI I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ

Dobre samopoczucie, dobre relacje między uczniami oraz licealistów z nauczycielami są podstawą skutecznej nauki.

Wszyscy cały czas dbamy o ich rozwijanie, budujemy je poprzez różne aktywności, wyjazdy, ale również na co dzień w szkole.

Celem naszych nauczycieli jest nie tylko przekazywanie wiedzy i umiejętności oraz pomoc w jej zdobywaniu, ale również budowanie dobrych relacji i pozytywnej motywacji uczniów oraz indywidualne podejście.

Pomaga w tym dodatkowo wsparcie tutorów, mentorów oraz psychologa.

Dbamy o zdrowie, dobre odżywianie oraz o aktywność ruchową, która pomaga w utrzymania dobrej kondycji fizycznej i psychicznej.

Naszym celem jest, aby zarówno nauczyciele jak i uczniowie czerpali radość z tego, co robią w naszej szkole.

SPECJALIZACJE

NIE-ZWYKŁE PROFILE

MEDIA ART - REALNY TWÓRCA

MEDIA – DZIENNIKARSTWO - TEATR – FILM – DOKUMENT – SZTUKI WIZUALNE

W programie połączymy twórcze zdolności naszych uczniów z praktyczną wiedzą i pomysłami na ich wykorzystanie oraz stworzenia własnych prac.

CZYTAJ WIĘCEJ

BIZNESOWO-SPOŁECZNA REALNY PRZEDSIĘBIORCA

BIZNES – EKONOMIA – START-UP – DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Realny Przedsiębiorca to osoba zaangażowana społecznie, dbająca o zrównoważony rozwój, szanująca środowisko naturalne i mająca na uwadze dobrobyt społeczeństwa.

CZYTAJ WIĘCEJ

SPECJALIZACJA PRZYRODNICZA

NATURA - BADANIA NAUKOWE - OBSERWACJE PRZYRODNICZE - METODA NAUKOWA - ZJAWISKA FIZYCZNE - PRACA NAUKOWA

Absolwent specjalizacji przyrodniczej jest aktywnym obserwatorem otaczającego go świata.

CZYTAJ WIĘCEJ

FILM O NASZEJ SZKOLE

 

Podaj swój adres e-mail

jeśli chcesz otrzymać aktualne informacje od Saskiej Szkoły Realnej

Administratorem danych osobowych uzyskanych poprzez wypełnienie i wysłanie tego formularza jest Towarzystwo Oświatowe Saskiej Szkoły Realnej Sp. z o.o. (dalej jako: „Saska Szkoła Realna”). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda. Dowiedz się więcej »
* Dane i zgody konieczne do podania i zaznaczenia, w przeciwnym razie nie będziemy mogli przyjąć Pni/Pana żądania, ani w odpowiedzi na nie przedstawić Pani/Panu naszej oferty, w tym zaproszenia na dni otwarte.

KONCEPCJA

System szkół realnych sięga swoją tradycją do zapoczątkowanych w XVIII idei edukacyjnych. Saska Szkoła Realna powstała na bazie koncepcji i doświadczenia Bednarskiej Szkoły Realnej w Warszawie ze wsparciem Ośrodka Rozwoju Szkół Realnych, działającego w ramach Fundacji Współczesna Szkoła Realna. Koncepcja szkoły opiera się przede wszystkim na zmianie jakości edukacji, która obok wysokiego poziomu kształcenia, stawia na demokratyczne zasady działania, interdyscyplinarność i  nacisk na kompetencje niezbędne w życiu zawodowym i społecznym. Nasi uczniowie, dzięki współpracy i indywidualnym ścieżkom rozwoju, mogą odnajdywać i doskonalić pasje, które w dorosłym życiu przekształcą w wymarzony zawód. Czytaj dalej

SZKOŁA POWSTAŁA ZE WSPARCIEM

WSPÓŁPRACUJEMY Z

Nie-zwykłe Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Warszawie

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi, stworzyliśmy prywatne liceum zapewniające naszym uczniom szeroki wybór kierunków i specjalizacji, w tym te rozwijające umiejętności i wiedzę w zakresie technologii, sztuki, mediów, biznesu, języków obcych, ekonomii i wielu innych. Nasze liceum łączy w sobie tradycyjne programy nauczania z nowoczesnym podejściem do edukacji, co umożliwia młodym ludziom zdobycie wykształcenia, dającego im przewagę w rekrutacji na studia, a następnie na rynku pracy. 

Saska Szkoła Realna - niepubliczne liceum

Nasze niepubliczne liceum stanowi doskonałą alternatywę dla szkół publicznych. Oferujemy innowacyjne programy edukacyjne, które umożliwiają uczniom indywidualne podejście do nauki. Mogą oni korzystać z szeregu niestandardowych metod uczenia się, dzięki którym są w stanie osiągnąć wyższy poziom wiedzy i umiejętności niż w przypadku zwykłych form edukacji. Nasze warszawskie prywatne liceum oferuje również możliwość skorzystania z różnego rodzaju wycieczek edukacyjnych oraz uczestnictwo w różnych programach międzynarodowych, które pozwalają uczniom na kontakt z innymi kulturami.

Saska Szkoła Realna dysponuje kadrą profesjonalnych nauczycieli i wykwalifikowanych wychowawców, którzy zapewniają uczniom bezpieczeństwo i należyte wsparcie, zarówno w kwestiach merytorycznych, jak i doradztwa zawodowego. Wychowawcy doradzają uczniom w kwestiach akademickich, takich jak wybór kierunku studiów, a także w sprawach osobistych, takich jak radzenie sobie ze stresem. 

Rozszerzony angielski w ofercie liceum 

Nasze warszawskie liceum oferuje swoim uczniom szeroki wybór zajęć z rozszerzonego języka angielskiego. Uczniowie wszystkich naszych specjalności mają możliwość zdobycia zaawansowanych umiejętności językowych zarówno w zakresie gramatyki, jak i wymowy. Nasza oferta nauki rozszerzonego angielskiego jest zatem doskonałym sposobem na poznanie nowych ludzi i ich tradycji oraz wykorzystanie swoich umiejętności językowych w praktyce.

W naszej szkole znajdą Państwo profil artystyczny, profil biznesowy oraz profil przyrodniczy.