M
NATURA - BADANIA NAUKOWE - OBSERWACJE PRZYRODNICZE - METODA NAUKOWA - ZJAWISKA FIZYCZNE - PRACA NAUKOWA

Profil Przyrodniczy

Absolwent specjalizacji przyrodniczej jest aktywnym obserwatorem otaczającego go świata. Nie widzi świata "jakim jest", ale poszukuje w nim przyczyn i skutków poprzez obserwacje i badania naukowe. Świadomą obserwację przekłada w czyn, chce i umie zadbać o otaczający go świat. Nazywa przeszkody i poszukuje rozwiązań. Bierze odpowiedzialność i dostosowuje swoje otoczenie do potrzeb swoich i społeczności, w której żyje, nie zapominając, że jest częścią złożonej machiny. Poczucie sprawczości w sferze fizycznej przekłada na sferę społeczną i kulturową. Jest badaczem obserwującym siebie i innych, szukającym przyczyn i skutków, stawiającym pytania, konstruującym tezy i je obalającym. W myśl tego, że dbamy o to, co kochamy - podczas zajęć z tej specjalizacji będziemy poznawać i rozpalać w sobie ciekawość do otaczającego nas świata, będziemy obserwować i nazywać zjawiska przyrodnicze, badać procesy i analizować zmienne. Dzięki krytycznej analizie źródeł będziemy walczyć z dezinformacją, błędami w rozumowaniu i kłamstwami w nauce. 

PROGRAM

KIM MOŻESZ ZOSTAĆ PO SKOŃCZENIU TEJ SPECJALIZACJI?

To specjalizacja, w której doświadczysz otaczającego Cię świata i zintegrujesz wiedzę z wielu dziedzin nauki. Będziesz planować i przeprowadzać badania, analizować ich wyniki, prowadzić dyskusje, tworzyć prace i wystąpienia naukowe. 

Korzystając z profesjonalnego sprzętu, jak również bez specjalistycznego zaplecza, przeprowadzisz badania i obserwacje, nauczysz się świadomie stosować metodę naukową w życiu codziennym. 

Podczas zajęć i warsztatów poznasz zasady prowadzenia badań z zakresu biologii, chemii, fizyki i geografii, wybierzesz się na zajęcia terenowe, podczas których będziesz przeprowadzać obserwacje zarówno organizmów żywych jak i zjawisk fizycznych. Podczas wyjazdów naukowych poznasz dogłębnie przyrodę ożywioną i nieożywioną Polski. Analizując swoje potrzeby badawcze zaprojektujesz i samodzielnie wykonasz proste maszyny pomiarowe niezbędne w Twoich doświadczeniach lub obserwacjach. Dowiesz się, jak pracuje rzetelny naukowiec z zakresu różnych dziedzin, jak sprawdzać wiarygodność badań, co jest ważne w pracy badaczy terenowych i laboratoryjnych. 

Ta specjalizacja jest dedykowana zarówno  wszystkim osobom, które mają zacięcie przyrodnicze jak i takim, którzy jeszcze nie odnaleźli swojej pasji, ale lubią spędzać czas w otoczeniu przyrody, uważnie obserwują zjawiska i ludzi wokół siebie, chcą wybrać karierę związaną z pracą naukową, inżynieryjną, badaniem i ochroną bioróżnorodności, klimatem lub w przemyśle technologicznym. 

Każdy i każda z Was stanie się nie tylko realnym badaczem i badaczką, ale również świadomym i kompetentnym odbiorcą treści naukowych, medycznych i przyrodniczych.

Liceum profil biol chem

Profil biologiczno-chemiczny w liceum jest świetnym wyborem dla uczniów, którzy interesują się biologią, chemią i medycyną. Umożliwia uczniom zdobycie szerokiego spektrum wiedzy i umiejętności, które są niezbędne w wybranej przez nich dziedzinie. Uczniowie mają dostęp do nowoczesnych laboratoriów i sprzętu naukowego, który umożliwia im wykonywanie eksperymentów i badań naukowych. Uczestniczą także w wykładach i ćwiczeniach praktycznych prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli akademickich i specjalistów. Uczniowie wybierający klasę o profilu „biol-chem” mają możliwość zdobycia podstaw wykształcenia w wybranej dziedzinie biochemii, na przykład w medycynie, biologii molekularnej lub farmacji, co znacząco ułatwi im kontynuowanie nauki na studiach. Uczniowie mają także dostęp do ciekawych projektów naukowych, które pozwalają im zdobyć doświadczenie w zakresie badań laboratoryjnych.