M

REKRUTACJA 2023

 

Zasady rekrutacji do Saskiej Szkoły Realnej w 2023 roku:


Rekrutację do Saskiej Szkoły Realnej prowadzimy w sposób oparty na metodzie wypracowanej przez Bednarską Szkołę Realną. Aby dostać się do Saskiej Szkoły Realnej, należy zdać egzamin. Egzamin składa się z kilku etapów: testów z języka polskiego i matematyki, zadania grupowego oraz rozmowy indywidualnej.
Decyzja o przyjęciu do szkoły podejmowana jest na podstawie analizy wyników:

- testy z języka polskiego i matematyki (40% możliwych do zdobycia punktów);

- zadanie zespołowe i rozmowa kwalifikacyjna (60% możliwych do zdobycia punktów).

Dodatkowo, prosimy, aby kandydat przedstawił kopię świadectwa z klasy siódmej oraz wykaz ocen z I semestru klasy ósmej (wyciąg z dziennika elektronicznego szkoły). Dokumenty prosimy wysyłać na adres mailowy: rekrutacja@saskarealna.edu.pl do 15.03.2023.

Terminy

11 marca 2023 – egzamin zespołowy
25 marca 2023 – egzamin zespołowy
18 marca 2023 – egzamin pisemny z języka polskiego
19 marca 2023 – egzamin pisemny z matematyki
20-30 marca 2023 – rozmowy kwalifikacyjne
20 kwietnia 2023 – ogłoszenie wyników

Egzaminy

Egzamin zespołowy

W kilkuosobowych zespołach kandydatki i kandydaci rozwiązują przygotowane przez nas zadania.

Egzaminy pisemne

Testy z języka polskiego i matematyki. Egzaminy pisemne są przygotowane przez nauczycieli Saskiej Szkoły Realnej. Oprócz standardowej wiedzy z zakresu szkoły podstawowej, w części pisemnej sprawdzamy również umiejętności w zakresie kreatywnego myślenia, rozumienia tekstu i stosowania nowych pojęć.

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa dotyczy osiągnięć kandydatki/kandydata. Prosimy o przygotowanie odpowiedzi na pytanie, z czego jestem dumna/dumny i samodzielnie to osiągnęłam/osiągnąłem. Mogą to być osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, społeczne lub dokonania z innych, wybranych przez Kandydata, dziedzin. Będzie możliwość zaprezentowania swoich sukcesów. Chętnie obejrzymy opowiadające o tych sukcesach krótkie filmy, przedmioty, dokumenty. Podczas rozmowy zapytamy o powody, dla których wybraliście Saską Szkołę Realną. Rozmowa kwalifikacyjna trwa zazwyczaj około 30 minut.

Zapisy na egzaminy

Zapisy zostały zakończone.

Opłaty

Opłata egzaminacyjna: 400 zł (termin wpłaty: do 6 marca 2023)

Opłata administracyjna: 2000 zł (po otrzymaniu wyników egzaminów, jej uiszczenie oznacza potwierdzenie chęci edukacji dziecka w naszej szkole).

Opłaty prosimy wpłacać na konto:
Towarzystwo Oświatowe Saskiej Szkoły Realnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nr konta: 21 1050 1025 1000 0090 8114 5337. W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko kandydata

Czesne: 2150 zł  płatne przez 12 miesięcy (do 10 dnia każdego miesiąca)

Wyniki

Wyniki ogłosimy 20 kwietnia 2023 roku w godzinach popołudniowych wysyłając maila do każdego kandydata.

Osoby przyjęte powinny potwierdzić chęć uczęszczania do Saskiej Szkoły Realnej do dnia 28 kwietnia 2023 roku. Wyrazem potwierdzenia jest wpłata bezzwrotnej opłaty administracyjnej w wysokości 2000 zł. Planujemy przyjąć dwie klasy pierwsze po 22 osoby.

 
W sprawach rekrutacji prosimy o kontakt mailowy na adres: rekrutacja@saskarealna.edu.pl