M

REKRUTACJA 2022

Dzień Otwarty

Zapraszamy na spotkanie ON-LINE:

4 marca 2022 r. w godzinach 18:00 – 20:00

Prosimy o wcześniejszą rejestrację w formularzu.

Zasady rekrutacji do Saskiej Szkoły Realnej w 2022 roku

Rekrutację do Saskiej Szkoły Realnej prowadzimy w sposób oparty na metodzie wypracowanej przez Bednarską Szkołę Realną. Aby dostać się do Saskiej Szkoły Realnej, należy zdać egzamin. Egzamin składa się z kilku etapów: testów z języka polskiego i matematyki, zadania grupowego oraz rozmowy indywidualnej.

Decyzja o przyjęciu do szkoły podejmowana jest na podstawie analizy wyników:

- testy z języka polskiego i matematyki (40% możliwych do zdobycia punktów);

- zadanie zespołowe i rozmowa kwalifikacyjna (60% możliwych do zdobycia punktów).

Dodatkowo, prosimy, aby kandydat przedstawił kopię świadectwa z klasy siódmej oraz wykaz ocen z I semestru klasy ósmej (wyciąg z dziennika elektronicznego szkoły). Dokumenty prosimy wysyłać na adres mailowy: rekrutacja@saskarealna.edu.pl do 31.03.2022.

Terminy

1 kwietnia 2022 – egzamin zespołowy

2 kwietnia 2022 – egzamin pisemny z języka polskiego

3 kwietnia 2022 – egzamin pisemny z matematyki

4-13 kwietnia 2022 – rozmowy kwalifikacyjne

21 kwietnia 2022 – ogłoszenie wyników

Egzaminy

Egzamin zespołowy
W kilkuosobowych zespołach kandydatki i kandydaci rozwiązują przygotowane przez nas zadania.

Egzaminy pisemne
Testy z języka polskiego i matematyki. Egzaminy pisemne są przygotowane przez nauczycieli na potrzeby Saskiej Szkoły Realnej. Oprócz standardowej wiedzy z zakresu szkoły podstawowej, w części pisemnej sprawdzamy również umiejętności w zakresie kreatywnego myślenia, rozumienia tekstu i stosowania nowych pojęć.

Rozmowa kwalifikacyjna
Rozmowa dotyczy osiągnięć kandydatki/kandydata. Prosimy o przygotowanie odpowiedzi na pytanie, z czego jestem dumna/dumny i samodzielnie to osiągnęłam/osiągnąłem. Mogą to być osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, społeczne lub dokonania z innych, wybranych przez Kandydata, dziedzin. Będzie możliwość zaprezentowania swoich sukcesów. Chętnie obejrzymy opowiadające o tych sukcesach krótkie filmy, przedmioty, dokumenty. Podczas rozmowy zapytamy o powody, dla których wybraliście Saską Szkołę Realną. Rozmowa kwalifikacyjna trwa zazwyczaj około 30 minut.

Zapisy na egzaminy

Na egzaminy wstępne należy się zarejestrować poprzez formularz. Zapisy przyjmujemy do 25 marca 2022 r. Na wskazane w formularzu adresy mailowe będziemy wysyłać informacje o rekrutacji.

Opłaty

Opłata egzaminacyjna: 330 zł (termin wpłaty: 25 marca 2022)

Opłata administracyjna: 1500 zł (po otrzymaniu wyników egzaminów, jej uiszczenie oznacza potwierdzenie chęci edukacji dziecka w naszej szkole)

Opłaty prosimy wpłacać na konto:

Towarzystwo Oświatowe Saskiej Szkoły Realnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością., nr konta: 21 1050 1025 1000 0090 8114 5337. W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko kandydata

Czesne: 2150 zł  płatne przez 12 miesięcy (do 10 dnia każdego miesiąca)

Wyniki

Wyniki ogłosimy 21 kwietnia 2022 roku  w godzinach popołudniowych wysyłająć maila do każdego kandydata.

Osoby przyjęte powinny potwierdzić chęć uczęszczania do Saskiej Szkoły Realnej do dnia 29 kwietnia 2022. Wyrazem potwierdzenia jest wpłata bezzwrotnej opłaty administracyjnej w wysokości 1500 zł. Planujemy przyjąć dwie klasy pierwsze po 20 osób.

 

LISTA REZERWOWA KANDYDATÓW DO SASKIEJ SZKOŁY REALNEJ DOSTĘPNA JEST DOSTĘPNA  TU