M

REKRUTACJA 2024

Zasady rekrutacji do Saskiej Szkoły Realnej w 2024 roku:


Rekrutację do Saskiej Szkoły Realnej prowadzimy w sposób oparty na metodzie wypracowanej przez Bednarską Szkołę Realną. 

Aby dostać się do Saskiej Szkoły Realnej, należy zdać egzamin. Egzamin składa się z kilku etapów: testów z języka polskiego i matematyki, zadania grupowego oraz rozmowy indywidualnej.
Decyzja o przyjęciu do szkoły podejmowana jest na podstawie analizy wyników:

- testy z języka polskiego i matematyki (40% możliwych do zdobycia punktów);

- zadanie zespołowe i rozmowa kwalifikacyjna (60% możliwych do zdobycia punktów).

Dodatkowo, prosimy, aby osoby kandydujące przedstawiły kopię świadectwa z klasy siódmej oraz wykaz ocen z I semestru klasy ósmej (wyciąg z dziennika elektronicznego szkoły). Prosimy również o dołączenie opinii/orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli posiadają), na podstawie którego możemy optymalnie dostosować warunki egzaminacyjne do potrzeb kandydatów i kandydatek. Wspomniane dokumenty prosimy wysyłać na adres mailowy: rekrutacja@saskarealna.edu.pl do 6 marca 2024 r.

Terminy

13.11.2023 - otwarcie rekrutacji , zapisy dostępne są przez FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

06.03.2024 - ostatni dzień przyjmowania zapisów na egzaminy do naszej szkoły

10.03.2024 (godz. 9:00 - 17:00) - egzamin zespołowy

11-22.03 (godz. 15:00 - 19:00) - rozmowy indywidualne 

16.03.2024 (godz. 9:00 - 16:00) - egzamin z języka polskiego

17.03.2024 (godz. 9:00 - 16:00) - egzamin z matematyki

16.04.2024 - ogłoszenie wyników

25.04.2024 - ostateczne decyzje kandydatów, potwierdzone opłatą administracyjną

Egzaminy

Egzamin zespołowy

Trwa około 2 godzin. W kilkuosobowych zespołach kandydatki i kandydaci rozwiązują przygotowane przez nas zadania. 

Egzaminy pisemne - testy z języka polskiego i matematyki.

Egzaminy pisemne są przygotowane przez nauczycielki i nauczycieli Saskiej Szkoły Realnej. Oprócz standardowej wiedzy z zakresu szkoły podstawowej, w części pisemnej sprawdzamy również umiejętności w zakresie kreatywnego myślenia, rozumienia tekstu i stosowania nowych pojęć.

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa dotyczy osiągnięć kandydatki/kandydata. Prosimy o przygotowanie odpowiedzi na pytanie, z czego jestem dumna/dumny i samodzielnie to osiągnęłam/osiągnąłem. Mogą to być osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne, społeczne lub dokonania z innych, wybranych przez Kandydata, dziedzin. Będzie możliwość zaprezentowania swoich sukcesów. Chętnie obejrzymy opowiadające o tych sukcesach krótkie filmy, przedmioty, dokumenty. Podczas rozmowy pytamy o powody, dla których wybraliście Saską Szkołę Realną. Jeśli planujesz mieć prezentację, to przygotuj ją w ten sposób, aby nie była ona dłuższa niż 10 minut. Rozmowa kwalifikacyjna trwa zazwyczaj około 30 minut.

Zapisy na egzaminy

13 listopada - 6 marca 2024 - zapisy na egzaminy przez FORMULARZ ZGLOSZENIOWY

Opłaty

Opłata egzaminacyjna: 460 zł (termin wpłaty: do 6 marca 2024)

Opłaty prosimy wpłacać na konto:
Towarzystwo Oświatowe Saskiej Szkoły Realnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nr konta: 21 1050 1025 1000 0090 8114 5337. W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko kandydata

Wyniki

Wyniki ogłosimy 16 kwietnia 2024 roku w godzinach popołudniowych wysyłając maila do każdego kandydata.

Osoby przyjęte powinny potwierdzić chęć uczęszczania do Saskiej Szkoły Realnej do dnia 25 kwietnia 2024 roku. Wyrazem potwierdzenia jest wpłata w tym terminie bezzwrotnej opłaty administracyjnej w wysokości 2200 zł. 

Planujemy przyjąć uczniów i uczennice do dwóch klas pierwszych (w każdej po maksymalnie 22 osoby).

W sprawach rekrutacji prosimy o kontakt mailowy na adres: rekrutacja@saskarealna.edu.pl