M

KONCEPCJA

System szkół realnych sięga swoją tradycją do zapoczątkowanych w XVIII idei edukacyjnych. Saska Szkoła Realna powstała na bazie koncepcji i doświadczenia Bednarskiej Szkoły Realnej w Warszawie ze wsparciem Ośrodka Rozwoju Szkół Realnych, działającego w ramach Fundacji Współczesna Szkoła Realna. Koncepcja szkoły opiera się przede wszystkim na zmianie jakości edukacji, która obok wysokiego poziomu kształcenia, stawia na demokratyczne zasady działania, interdyscyplinarność i  nacisk na kompetencje niezbędne w życiu zawodowym i społecznym. Nasi uczniowie, dzięki współpracy i indywidualnym ścieżkom rozwoju, mogą odnajdywać i doskonalić pasje, które w dorosłym życiu przekształcą w wymarzony zawód. 

Na czym polega realność naszej szkoły?