M

SPECJALIZACJE

MEDIA – DZIENNIKARSTWO - TEATR – FILM – DOKUMENT – SZTUKI WIZUALNE

W programie połączymy twórcze zdolności naszych uczniów z praktyczną wiedzą i pomysłami na ich wykorzystanie oraz stworzenia własnych prac. Podczas zajęć i warsztatów uczniowie poznają zasady pracy nad tekstem – wywiadem, scenariuszem, materiałem dziennikarskim a także reklamą. Będą pracować nad obrazem, fotografią, filmem, dokumentem i grafiką, a następnie wykorzystają twórcze umiejętności, wydając książką, reżyserując film lub sztukę teatralną, przygotowując kampanie reklamową – wszystko przy pomocy dostępnych, nowoczesnych technologii. Ten profil pomoże rozwijać talenty kreatywne, oratorskie bądź medialne. Dowiesz się także, czym jest rzetelny przekaz dziennikarski, zrozumiesz jak dyskutować z szacunkiem do rozmówców czy przeciwników i odnajdziesz swój własny głos w coraz bardziej rozkrzyczanym świecie mediów. Każdy z Was stanie się nie tylko realnym twórcą, ale także kompetentnym i świadomym odbiorcą treści artystycznych, medialnych i reklamowych.

PROGRAM

KIM MOŻESZ ZOSTAĆ PO SKOŃCZENIU TEJ SPECJALIZACJI?

Jakakolwiek będzie forma Twojej działalności, specjalizacja Realny Twórca da Ci podstawy do wykonywania jej na wysokim poziomie, zarówno jeśli chodzi o treść, jak i formę. Na zajęciach spotkasz praktyków, poznasz ludzi, którzy na co dzień zajmują się dziennikarstwem, filmem, pisarstwem, copywritingiem, sztuką plastyczną, teatrem, prowadzeniem debat, działalnością muzealną. Poznasz praktyczną część pracy nad scenariuszami, wykażesz się charyzmą podczas symulowanych wystąpień medialnych i debat, rozwiniesz swój warsztat pisarski bądź plastyczny. Możesz skoncentrować się na konkretnej dyscyplinie twórczej lub eksperymentować, łączyć, szukać własnych ścieżek i pomysłów na zawód, który wpisze się w Twoje bogate i zróżnicowane talenty. My postaramy się je dostrzec, wesprzeć i ukierunkować.

BIZNES – EKONOMIA – START-UP – DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Realny Przedsiębiorca to osoba zaangażowana społecznie, dbająca o zrównoważony rozwój, szanująca środowisko naturalne i mająca na uwadze dobrobyt społeczeństwa. Zajęcia z tej specjalizacji zostaną poprowadzone przez praktyków. Program nauczania obejmuje w pierwszej kolejności umiejętności miękkie: pracę w zespole, komunikację, umiejętność zarządzania czasem, prezentacji własnych pomysłów. Przygotowaliśmy również bloki obejmujące zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii, podatków, zasad zarządzania w biznesie i organizacjach pozarządowych oraz znajomość Business English. W ramach zajęć uczniowie będą odbywać praktyki w wybranych miejscach, przedsiębiorstwach, fundacjach czy organizacjach pozarządowych. Specjalizacja biznesowo-społeczna to obserwacja siebie, odkrywanie swoich umiejętności, mocnych stron. Chcemy, aby absolwent Saskiej Szkoły Realnej potrafił świadomie wybrać zawód lub też sam stworzyć sobie miejsce pracy. Będzie przedsiębiorczy, wykorzysta szanse, zaplanuje swoje działanie, weźmie odpowiedzialność za siebie i podejmowane zadania. Przedsiębiorczość rozumiemy jako przeciwieństwo rutyny, dlatego naszym celem jest wspieranie uczniów w realizacji pomysłów w każdej rzeczywistości (realnej i wirtualnej).

PROGRAM

KIM MOŻESZ ZOSTAĆ PO SKOŃCZENIU TEJ SPECJALIZACJI?

To specjalizacja, w czasie której nauczycie się patrzeć przez pryzmat możliwości. Nauczycie się konsekwencji, wytrwałości, budowania relacji i nawiązywania kontaktów. Jest to specjalizacja, w ramach której nie tylko spróbujecie swoich sił w biznesie, ale również wykorzystacie nabyte umiejętności podczas współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi. Chcemy, aby każdy z Was potrafił samodzielnie zdecydować, gdzie chce pracować: w organizacji pozarządowej, czy w dużej firmie korporacyjnej, a może sam założy swoje miejsce pracy. Damy Wam narzędzia, abyście mogli świadomie przygotować się do tego wyboru. Będziecie też w stanie założyć własną działalność lub organizację, np. fundację. Jeśli zdecydujecie się rozwijać w kierunku prywatnego biznesu dowiecie się, jak dbać o zrównoważony rozwój oraz prowadzić biznes odpowiedzialny społecznie.