M

SPECJALIZACJE

MEDIA – DZIENNIKARSTWO - TEATR – FILM – DOKUMENT – SZTUKI WIZUALNE

W programie połączymy twórcze zdolności naszych uczniów z praktyczną wiedzą i pomysłami na ich wykorzystanie oraz stworzenia własnych prac. Podczas zajęć i warsztatów uczniowie poznają zasady pracy nad tekstem – wywiadem, scenariuszem, materiałem dziennikarskim a także reklamą. Będą pracować nad obrazem, fotografią, filmem, dokumentem i grafiką, a następnie wykorzystają twórcze umiejętności, wydając książką, reżyserując film lub sztukę teatralną, przygotowując kampanie reklamową – wszystko przy pomocy dostępnych, nowoczesnych technologii. Ten profil pomoże rozwijać talenty kreatywne, oratorskie bądź medialne. Czytaj więcej

BIZNES – EKONOMIA – START-UP – DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Realny Przedsiębiorca to osoba zaangażowana społecznie, dbająca o zrównoważony rozwój, szanująca środowisko naturalne i mająca na uwadze dobrobyt społeczeństwa. Zajęcia z tej specjalizacji zostaną poprowadzone przez praktyków. Program nauczania obejmuje w pierwszej kolejności umiejętności miękkie: pracę w zespole, komunikację, umiejętność zarządzania czasem, prezentacji własnych pomysłów. Przygotowaliśmy również bloki obejmujące zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii, podatków, zasad zarządzania w biznesie i organizacjach pozarządowych oraz znajomość Business English. Czytaj więcej

NATURA - BADANIA NAUKOWE - OBSERWACJE PRZYRODNICZE - METODA NAUKOWA - ZJAWISKA FIZYCZNE - PRACA NAUKOWA

Absolwent specjalizacji przyrodniczej jest aktywnym obserwatorem otaczającego go świata. Nie widzi świata "jakim jest", ale poszukuje w nim przyczyn i skutków poprzez obserwacje i badania naukowe. Świadomą obserwację przekłada w czyn, chce i umie zadbać o otaczający go świat. Nazywa przeszkody i poszukuje rozwiązań. Bierze odpowiedzialność i dostosowuje swoje otoczenie do potrzeb swoich i społeczności, w której żyje, nie zapominając, że jest częścią złożonej machiny. Poczucie sprawczości w sferze fizycznej przekłada na sferę społeczną i kulturową. Jest badaczem obserwującym siebie i innych, szukającym przyczyn i skutków, stawiającym pytania, konstruującym tezy i je obalającym. Czytaj więcej