M
BIZNES – EKONOMIA – START-UP – DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Profil biznesowy, ekonomiczny

Realny Przedsiębiorca to osoba zaangażowana społecznie, dbająca o zrównoważony rozwój, szanująca środowisko naturalne i mająca na uwadze dobrobyt społeczeństwa. Zajęcia z tej specjalizacji zostaną poprowadzone przez praktyków. Program nauczania obejmuje w pierwszej kolejności umiejętności miękkie: pracę w zespole, komunikację, umiejętność zarządzania czasem, prezentacji własnych pomysłów. Przygotowaliśmy również bloki obejmujące zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii, podatków, zasad zarządzania w biznesie i organizacjach pozarządowych oraz znajomość Business English. W ramach zajęć uczniowie będą odbywać praktyki w wybranych miejscach, przedsiębiorstwach, fundacjach czy organizacjach pozarządowych. Specjalizacja biznesowo-społeczna to obserwacja siebie, odkrywanie swoich umiejętności, mocnych stron. Chcemy, aby absolwent Saskiej Szkoły Realnej potrafił świadomie wybrać zawód lub też sam stworzyć sobie miejsce pracy. Będzie przedsiębiorczy, wykorzysta szanse, zaplanuje swoje działanie, weźmie odpowiedzialność za siebie i podejmowane zadania. Przedsiębiorczość rozumiemy jako przeciwieństwo rutyny, dlatego naszym celem jest wspieranie uczniów w realizacji pomysłów w każdej rzeczywistości (realnej i wirtualnej).

PROGRAM

KIM MOŻESZ ZOSTAĆ PO SKOŃCZENIU TEJ SPECJALIZACJI?

To specjalizacja, w czasie której nauczycie się patrzeć przez pryzmat możliwości. Nauczycie się konsekwencji, wytrwałości, budowania relacji i nawiązywania kontaktów. Jest to specjalizacja, w ramach której nie tylko spróbujecie swoich sił w biznesie, ale również wykorzystacie nabyte umiejętności podczas współpracy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi. Chcemy, aby każdy z Was potrafił samodzielnie zdecydować, gdzie chce pracować: w organizacji pozarządowej, czy w dużej firmie korporacyjnej, a może sam założy swoje miejsce pracy. Damy Wam narzędzia, abyście mogli świadomie przygotować się do tego wyboru. Będziecie też w stanie założyć własną działalność lub organizację, np. fundację. Jeśli zdecydujecie się rozwijać w kierunku prywatnego biznesu dowiecie się, jak dbać o zrównoważony rozwój oraz prowadzić biznes odpowiedzialny społecznie.

Liceum profil biznesowy

Profil biznesowy w liceum to szczególny typ edukacji, który oferuje uczniom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do odniesienia sukcesu w biznesie. W programie kształcenia uwzględnione są zarówno tradycyjne przedmioty szkolne, jak i specjalistyczne kursy. W liceum biznesowym uczniowie uczą się także o zaawansowanych technikach biznesowych, takich jak zarządzanie finansami, tworzenie strategii sprzedaży, zarządzanie projektami, tworzenie biznesplanów i wiele innych. Uczniowie mogą także rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne, nabywając umiejętności prezentowania i negocjowania. 

Liceum profil ekonomiczny

Profil ekonomiczny w liceum oferuje bogaty zakres lekcji z zakresu ekonomii i finansów. Uczniowie będą mieli okazję nauczyć się o tematach takich jak mikro- i makroekonomia, rachunek pieniężny, rachunkowość, finansowanie przedsiębiorstw, inwestycje i ekonomiczne aspekty rynku. Uczniowie będą mieli okazję nauczyć się o takich tematach jak podstawy i zastosowanie księgowości, analiza finansowa, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie ryzykiem i inwestowanie. Uczniowie będą również mieli możliwość wyboru specjalizacji w danej dziedzinie, aby lepiej przygotować się do kariery w tym obszarze. Uczniowie wybierający profil ekonomiczny w prywatnym liceum będą mieli również okazję do udziału w praktycznych projektach i innych działaniach związanych z finansami.