M

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

FORMULARZ KONTAKTOWY - MARKETING

Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, w zakresie działalności marketingowej Administratora, w szczególności w związku z przeprowadzanymi dniami otwartymi, jest Towarzystwo Oświatowe Saskiej Szkoły Realnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  (ul. Skaryszewska 7, 03-802 Warszawa) (dalej „My”, „Saska Szkoła Realna albo „Szkoła”), reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły.

Jak skontaktować się z administratorem?

Z administratorem może Pani/Pan skontaktować się mailowo: sekretariat@saskarealna.edu.pl – gdzie może Pani/Pan najszybciej wycofać swoją zgodę na przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do celów marketingowych i promocyjnych. Ewentualnie może Pani/Pan skontaktować się z nami osobiście w siedzibie Administratora, adres: ul. Skaryszewska 7, 03-802 Warszawa.

Kontakt w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych możesz się skontaktować mailowo z osobą wyznaczoną do odpowiadania na ww. pytania w Szkole, na adres mailowy sekretariat@saskarealna.edu.pl .

Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej (https://saskarealna.edu.pl), albo w formie papierowej podczas odwiedzin Szkoły lub podczas dni otwartych, na których prezentowaliśmy naszą ofertę lub przy okazji kontaktu z naszym przedstawicielem.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Saską Szkołę Realną?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu przyjęcia i rozpoznania Pani/Pana wniosku o przedstawienie oferty, w tym informacji o dniach otwartych Szkoły oraz przesłania Pani/Panu zaproszenia na dni otwarte Szkoły, który złożył/a Pani/Pan poprzez wypełnienie i przekazanie formularza kontaktowego, w którym wskazał/a Pani/Pan swoje dane oraz wyraził/a zgodę na przedstawianie pełnej oferty Saskiej Szkoły Realnej, w tym informacji o dniach otwartych wraz z ewentualnym zaproszeniem na dni otwarte oraz o nowych rekrutacjach.

Może Pani/Pan cofnąć swoją zgodę w każdym czasie. Jeżeli ma to zastosowanie może Pani/Pan skorzystać z opcji wypisania z subskrypcji, która dostępna jest w każdym mailu, zawierającym ofertę handlową wysyłaną na podstawie Pani/Pana zgody marketingowej. Jeżeli w przesłanej informacji handlowej nie ma takiego odnośnika może Pani/Pan wysłać maila w przedmiocie cofnięcia zgody na adres: sekretariat@saskarealna.edu.pl . Może Pani/Pan również złożyć takie oświadczenie osobiście w naszej Szkole albo podczas kontaktu z naszym przedstawicielem.

Prosimy pamiętać, że cofnięcie zgody ma skutki jedynie na przyszłość – nie będziemy już dalej przetwarzać Pani/Pana danych w celach marketingowych, ale przetwarzanie które miało miejsce do chwili cofnięcia zgody, będzie usprawiedliwione.

Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych (imię i nazwisko oraz adres e-mail) jest dobrowolne, ale konieczne abyśmy mogli odpowiedzieć na Pani/Pana żądanie i przedstawić Pani/Panu naszą ofertę, także przesłać zaproszenie na dni otwarte, którymi był/a Pani/Pan zainteresowany/a. Dodatkowo może Pani/Pan podać nam numer telefonu, co ułatwi nam kontakt z Panią/Panem.

Jakie ma Pani/Pan uprawnienia wobec w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych?

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).