M

Informacje o opłatach

2021-09-06 09:13:19

Wpłata czesnego  w wysokości 1550 zł odbywa się do 10  dnia każdego miesiąca.

Opłaty czesnego dokonuje się przez 12 miesięcy w roku.
 
Dane do przelewu:
 
Cardal Investments sp. z o.o.
ul.Skaryszewska 7
nr rachunku: 21 1050 1025 1000 0090 8114 5337
 
W tytule prosimy wpisać: SSR_Czesne za miesiąć wrzesień 2021, Imię i nazwisko ucznia.