M

Projekt Antyk

2024-02-12 15:02:35

Veni, vidi, vici!

Trzecia edycja projektu antyk, po miesięcznych przygotowaniach, zakończyła się prawdziwą ucztą intelektualną. Były kostiumy, filmowe premiery, makiety ogrodów i wybuchy pary. Prezentacje dotyczyły m. in. algorytmów, biznesu, mody, ogrodów, roli kobiet w starożytnych społeczeństwach. Była też mowa o tym, jak dzisiaj korzystamy z cywilizacji i kultury starożytnej Grecji i Rzymu. I czy cenna kolekcja rzeźb i płaskorzeźb pochodzących z Partenonu (Marmury Elgina) powinna wrócić do Grecji... Każde wystąpienie było źródłem inspiracji i radości poznawczej. A przy okazji sprawdziliśmy, co jest ważne w pracy zespołowej, jak dzielić się obowiązkami i jak planować poszczególne etapy pracy. W taką edukację wierzymy!

Więcej zdjęć tu: https://www.facebook.com/photo/?fbid=867281185405396&set=pcb.867290938737754&locale=pl_PL

Zobacz filmik:https://www.instagram.com/reel/C2AvulWCUdL/?igsh=MWdqNmV5dTRvZGZobQ==

Galeria