M

Świąteczne lekcje historii :)

2023-12-19 12:46:55

Dziś na lekcji historii uczennice i uczniowie wykonywali świąteczne łańcuchy przyczynowo -skutkowe. Każde ogniwo musi się z drugim łączyć tematycznie.

W świątecznej atmosferze powtarzaliśmy materiał z ostatnich kilku tygodni pracy

Galeria